x 
Drukuj
Administrator BIP 29.11.2012 06:50

Przeznaczenie do dzierżawy gruntu z gminnego zasobu nieruchomości.

­

UCHWAŁA Nr 153/XX/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie:
przeznaczenia do dzierżawy gruntu z gminnego zasobu nieruchomości.

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym /jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami /art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 661 z późniejszymi zmianami/

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Przeznacza się do dzierżawy na okres 10 – ciu lat nieruchomość Gminy Pruchnik w Pruchniku przy ulicy Rynek oznaczoną jako działka numer 2034/1 z przeznaczeniem na cele związane z działalnością gospodarczą.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Przeznaczenie do dzierżawy gruntu z gminnego zasobu nieruchomości.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.11.2012 06:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.