Zakup energii elektrycznej dla 110 punktów poboru Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych

­

IZ 271/8/2013                                                                                         Pruchnik 07-06-2013

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe na

 

Zakup energii elektrycznej dla 110 punktów poboru Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych

zostało rozstrzygnięte.

 

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

PGE Obrót S.A., ul. 8 –go Marca 6, 35-959 Rzeszów. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 469 107,93 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 18-06-2013 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

PGE Obrót S.A.,

ul. 8 –go Marca 6

35-959 Rzeszów

469 107,93

brutto

469 107,93

-------------- *100= 100

469 107,93

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Energa Obrót SA

Al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

491 836,75

469 107,93

-------------- *100= 95,38

491 836,75

95,38

3

ENERGIA DLA FIRM Sp. z o.o.

Ul. Domaniewska 37

02-672 Warszawa

503 427,86

469 107,93

-------------- *100= 93,18

503 427,86

93,18

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrza Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zakup energii elektrycznej dla 110 punktów poboru Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.06.2013 10:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.