Przetarg nieograniczony (ustny) na wynajem lokalu użytkowego

­

Burmistrz Pruchnika

ogłasza

przetarg nieograniczony (ustny) na wynajem lokalu użytkowego opisanego poniżej:

 1. nr działki: 49/15
 2. pow. użytkowa lokalu: 48,41 m2
 3. własność: Gmina Pruchnik
 4. położenie działki: Miejscowość Pruchnik – pomieszczenie w byłej Lecznicy Zwierząt przy ul. Ks. Br. Markiewicza w Pruchniku
 5. opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno - użytkowym
 6. przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu
 7. okres wynajmu: do 3 lat od dnia 01.09.2013 r.
 8. minimalne postępowanie w zł: co najmniej 1 % nie mniej niż 10 zł
 9. cena wywoławcza: 200 zł netto/miesięcznie czynszu
 10. termin wnoszenia opłat: czynsz do 10 dnia każdego miesiąca
 11. zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy
 12. warunek udziału w przetargu: wniesienie wadium w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) najpóźniej do 26.07.2013 roku z dopiskiem przetarg- „Lokal użytkowy w Budynku Lecznicy Zwierząt” na konto Gminy Pruchnik Bank Polska Kasa Opieki S.A. I-wszy Oddział w Jarosławiu nr 48 1240 2571 1111 0010 4450 7605. Za datę wpływu wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na w/w rachunek
 13. miejsce i termin przetargu: Urząd Miejski w Pruchniku, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik, pokój nr 15 (świetlica), dnia 30.07.2013 r. godz. 10:00
 14. wadium wygrywającego przetarg: zostanie zaliczone na poczet czynszu. Wadia pozostałych uczestników zostaną zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu przetargu na wskazane przez oferentów konta bankowe.

Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dokument stwierdzajmy tożsamość. Dodatkowych informacji udziela Pan Aleksander Szczepanik – Kier. Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa , 37-560 Pruchnik, ul. Rynek 1, pokój nr 19 ( I piętro ) tel. 16/6236123.

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 28.06.2013 do dnia 30.07.2013 r.

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony (ustny) na wynajem lokalu użytkowego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.06.2013 10:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.