„Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Pruchnik”

­

IZ 271/17/2013                                                                Pruchnik 08-07-2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe na

„Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Pruchnik”

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

ZAKŁAD DROGOWY TADEUSZ Popek i Syn Spółka Jawna, Rozbórz Długi 57 A, 37-560 Pruchnik. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 48784,26 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 15-07-2013 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

3

ZAKŁAD DROGOWY TADEUSZ Popek i Syn Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57 A

37-560 Pruchnik

48784,26

48784,26

---------------- *100= 100

48784,26

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A.

37-500 Jarosław

Ul. Poniatowskiego 6

71910,72

48784,26

---------------- *100= 67,84

71910,72

67,84

2

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO I SPECJALISTYCZNEGO

BUDINSTEL

UL. Głęboka 11b

37-200 Przeworsk

50249,19

48784,26

---------------- *100= 97,08

50249,19

97,08

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:„Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Pruchnik”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2013 11:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.