Modernizacja – remont dróg poscaleniowych oraz drogi gminnej (w Rozborzu Długim do cmentarza) na terenie Gminy Pruchnik

­

IZ 271/19/2013                                                                               Pruchnik 22-08-2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe na

Modernizacja – remont dróg poscaleniowych oraz drogi gminnej (w Rozborzu Długim do cmentarza) na terenie Gminy Pruchnik

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO I SPECJALISTYCZNEGO BUDINSTEL, UL. Głęboka 11b, 37-200 Przeworsk. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 322 681,09 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 28-08-2013 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO I SPECJALISTYCZNEGO

BUDINSTEL

UL. Głęboka 11b

37-200 Przeworsk

322 681,09

322 681,09

---------------- *100= 100

322 681,09

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

(Strabag Sp. z o.o.

Ul. Hanasiewicza 19

35-103 Rzeszów)

477 696,38

322 681,09

---------------- *100= 67,55

477 696,38

67,55

3

ZAKŁAD DROGOWY TADEUSZ Popek i Syn Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57 A

37-560 Pruchnik

330 093,97

322 681,09

---------------- *100= 97,75

330 093,97

97,75

4

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku

Spółka Akcyjna

Ul. Mickiewicza 79

37-300 Leżajsk

322 899,36

322 681,09

---------------- *100= 99,93

322 899,36

99,93

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrza Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Modernizacja – remont dróg poscaleniowych oraz drogi gminnej (w Rozborzu Długim do cmentarza) na terenie Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.08.2013 09:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.