Remont zjazdu z drogi gminnej przy kościele filialnym w Pruchniku Górnym

­

IZ 271/20/2013                                                                  Pruchnik 09-09-2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 907 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe na

 

Remont zjazdu z drogi gminnej przy kościele filialnym w Pruchniku Górnym

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

Firma Handlowo – Usługowa KOSTAR Artur Kosteczko, Rokietnica 262, 37-562 Rokietnica. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 39 547,62 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż  16-09-2013 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

4

Firma Handlowo – Usługowa KOSTAR Artur Kosteczko, Rokietnica 262,

37-562 Rokietnica

39 547,62

39 547,62

---------------- *100= 100

39 547,62

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Zakład Usługowy Wielobranżowy Stanisław Babiś, Świebodna 120

37-560 Pruchnik

47 331,84

39 547,62

---------------- *100= 83,55

47 331,84

83,55

2

Zakład Drogowy Tadeusz Popek i Syn Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57 a

37-560 Pruchnik

48 487,84

39 547,62

---------------- *100= 81,56

48 487,84

81,56

3

Zakład Transportu i Eksploatacji Kruszywa Leszek Biały

Ul. Mączyńskiego 58a

37-500 Jarosław

39 745,84

39 547,62

---------------- *100= 99,50

39 745,84

99,50

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrza Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Remont zjazdu z drogi gminnej przy kościele filialnym w Pruchniku Górnym
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.09.2013 11:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.