Utwardzenie placu postojowego przy boisku sportowym w Kramarzówce

­

IZ 271/25/2013                                                                                Pruchnik 11-10-2013

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 907 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe na

Utwardzenie placu postojowego przy boisku sportowym w Kramarzówce

 

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

Zakład Drogowy Tadeusz Popek i Syn Spółka Jawna, Rozbórz Długi 57 a, 37-560 Pruchnik. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 112 917,32 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż  17-10-2013 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Zakład Drogowy Tadeusz Popek i Syn Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57 a

37-560 Pruchnik

112 917,32

112 917,32

---------------- *100= 100

112 917,32

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Roboty Ogólnobudowlane „BRUKARSTWO” Bogdan Babiś

37-565 Roźwienica 174

137 947,39

112 917,32

---------------- *100= 81,86

137 947,39

81,86

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

Burmistrza Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Utwardzenie placu postojowego przy boisku sportowym w Kramarzówce
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.10.2013 10:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.