Dostawa materiałów na boisko sportowe w Kramarzówce

­

 

SIWZ + załączniki zostały umieszczone na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce: zamówienia publiczne/przetargi/rok 2013/SIWZ/(IZ 271/29/2013)

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – oświadczenie z art. 22 i 24 o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczenia;

Załącznik nr 3 – Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz,

Załącznik nr 4 – projekt umowy,

Załącznik nr 5 – szczegółowy wykaz materiałów budowlanych w podziale na cztery części (Excel do wyceny).

W/w załączniki zostały spakowane w RAR i umieszczone poniżej

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Dostawa materiałów na boisko sportowe w Kramarzówce
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.10.2013 13:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.