zapytanie i odpowiedź nr 1 na Dostawę materiałów na boisko sportowe w Kramarzówce

­

Pruchnik 29-10-2013

IZ 271/29/2013

 

 

WSZYSCY WYKONAWCY

uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania o udzielnie zmówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa materiałów na boisko sportowe w Kramarzówce”. 

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Część I Kanalizacja sanitarna:

Poz. 1 Załącznika nr 5 do siwz:

Rura PVC 200 SN8 lita  - 300 mb – proszę o podanie w jakich odcinkach mają być rury? 1,2,3 czy 6 mb?

 

Odpowiedź nr 1

Rura PVC 200 SN8 lita - 300 mb ma być dostarczona w 6-cio m odcinkach.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:zapytanie i odpowiedź nr 1 na Dostawę materiałów na boisko sportowe w Kramarzówce
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.10.2013 12:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.