Remont mostu w miejscowości Kramarzówka w ciągu drogi gminnej dz. nr ewid. 2424 w km 0+010

­

IZ 271/27/2013                                                                                    Pruchnik  07-11-2013

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe na

Remont mostu w miejscowości Kramarzówka w ciągu drogi gminnej dz. nr ewid. 2424  w km 0+010

 

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

Zakład Produkcyjno- Usługowy DROMET, ul. Pogodna 21, 37-500 Jarosław. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 82 068,50 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż  13-11-2013 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

4

Zakład Produkcyjno- Usługowy DROMET,

ul. Pogodna 21,

37-500 Jarosław

82 068,50

82 068,50

---------------- *100= 100

82 068,50

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Firma Handlowo-Usługowa

KOSTAR Artur Kosteczko

37-562 Rokietnica 262

84 859,55

82 068,50

---------------- *100= 96,71

84 859,55

96,71

2

INTOP TARNOBRZEG Sp. z o.o.

Ul. Sienkiewicza 145 M

39-400 Tarnobrzeg

175498,11

82 068,50

---------------- *100= 46,76

175498,11

46,76

3

REKTO – Halina Dostał

Wyganów 47 A

28-366 Małogoszcz

118 449,63

82 068,50

---------------- *100= 69,29

118 449,63

69,29

5

Bridge System Sp. z o.o.

Ul. Szkotnik 1

33-100 Tarnów

114211,97

82 068,50

---------------- *100= 71,86

114211,97

71,86

6

Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych S.A.

UL. Poniatowskiego 6

37-500 Jarosław

97153,76

82 068,50

---------------- *100= 84,47

97153,76

84,47

7

Zakład Drogowy – Tadeusz Popek i Syn Spółka Jawna

37-560 Pruchnik

Rozbórz Długi 57a

84820,44

82 068,50

---------------- *100= 96,76

84820,44

96,76

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. 

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Remont mostu w miejscowości Kramarzówka w ciągu drogi gminnej dz. nr ewid. 2424 w km 0+010
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.11.2013 11:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.