zapytanie i odpowiedź nr 1 na „Dostawa materiałów na boisko sportowe w Kramarzówce”

­

Pruchnik 10-12-2013

IZ 271/31/2013

 

 

WSZYSCY WYKONAWCY

uczestniczący w postępowaniu

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielnie zmówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa materiałów na boisko sportowe w Kramarzówce”. 

 

 

 

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

 

 

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie części II Dostawa piłkochwytów. Czy zamówienie obejmuje tylko dostawę piłkochwytów. W dokumentacji SIWZ nie ma nigdzie informacji o montażu piłkochwytów.

 

Odpowiedź nr 1

Zamówienie obejmuje tylko dostawę piłkochwytów

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:zapytanie i odpowiedź nr 1 na „Dostawa materiałów na boisko sportowe w Kramarzówce”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.12.2013 15:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.