Zmiana siwz nr 1 do post Dostawa materiałów na boisko sportowe w Kramarzówce

­

IZ 271/ 31/2013                                                                                                                                                                                                                                          Pruchnik 2013-12-09

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania nr IZ 271/31/2013

pn

Dostawa materiałów na boisko sportowe w Kramarzówce
 

Nr ogłoszenia opublikowany  na Portalu UZP   nr  507 322-2013 z dnia 09-12-2013.

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z  poz. 907z póżn. Zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 

Rozdział I pkt 15

Jest

 

Pkt 15 Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

1)    zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

Gmina Pruchnik, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, przetarg nieograniczony, oferta na

Dostawa materiałów na boisko sportowe w Kramarzówce

nie otwierać przed 17.12.2013 do godz. 11:05”

 

bez nazwy i pieczątki wykonawcy;

 

Otrzymuje brzmienie

Pkt 15 Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

1)     zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

Gmina Pruchnik, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, przetarg nieograniczony, oferta na

Dostawa materiałów na boisko sportowe w Kramarzówce

nie otwierać przed 17.12.2013 do godz. 10:05”

 

bez nazwy i pieczątki wykonawcy;

ROZDZIAŁ XI Składanie i otwarcie ofert

Jest

1.     Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku, 37-560 Pruchnik,

ul Rynek 1, pok. nr 21 w terminie do dnia 17-12-2013r., do godz. 11:00.

5.     Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 17-12-2013r., o godz. 11:05 w świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku , pok. nr 15.

 

Otrzymuje brzmienie

1.     Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku, 37-560 Pruchnik,

ul Rynek 1, pok. nr 21 w terminie do dnia 17-12-2013r., do godz. 10:00.

5.     Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 17-12-2013r., o godz. 10:05 w świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku , pok. nr 15.

 Pozostałe punkty pozostają bez zmian


Komentarz

­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zmiana siwz nr 1 do post Dostawa materiałów na boisko sportowe w Kramarzówce
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.12.2013 12:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.12.2013 12:46 Utworzenie dokumentu. (Elżbieta Barszczak)