Zarządzenie nr 81/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku

­

Zarządzenie Nr 81/2013

Burmistrza Pruchnika

z dnia 18.12.2013

w sprawie: dokonania odpłatnego nabycia na Gminę Pruchnik gruntu w Hawłowicach.


Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 1 i 2 w związku z art 26 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2013 roku poz. 594 oraz § 2 Uchwały Rady Miejskiej w Pruchniku Nr 20/IV/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 20/IV/2011 Nr 35 poz. 774 z dnia 24 marca 2011 roku z późniejszymi zmianami) - ustalam co następuje:


§ 1.

Zarządzam dokonanie odpłatnego nabycia na Gminę Pruchnik gruntu położonego w miejscowości Hawłowice gmina Pruchnik oznaczonego jako:

  • działka numer 457 o powierzchni 0,2372 ha – za cenę uzgodnioną przed zawarciem umowy notarialnej.

Nabywana działka zostanie przeznaczona na powiększenie terenu obok świetlicy wiejskiej w Hawłowicach w związku z jej rozbudową – Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6730.11.2013 z dnia 22.01.2013 roku.

 

§ 2.

 

Ustalam, że koszty sporządzenia umowy notarialnej gruntu nabywanego na rzecz Gminy Pruchnik poniesie Gmina Pruchnik.

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 81/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.12.2013 15:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.