Zmiany w budżecie gminy na 2005 rok i ustalenia limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

­

UCHWAŁA Nr 224/XXX/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie :
zmian w budżecie gminy na 2005 rok i ustalenia limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. 01, 142, 1591 z późn. zmianami) i art. 110 i art. 124 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

  1. Wstrzymuje się w całości program inwestycyjny pn. “Ekologiczna gmina”.
  2. Wstrzymuje się w całości program inwestycyjny pn. “Dobre drogi”.

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy na 2005 rok i ustalenia limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.01.2006 18:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.