Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na wydzierżawienie na 10 lat działki Nr 2035/7 o powierzchni 0,0183 ha w Pruchniku pod działalność gospodarczą

­

UCHWAŁA Nr 228/XXX/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie :
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na wydzierżawienie na 10 lat działki Nr 2035/7 o powierzchni 0,0183 ha w Pruchniku pod działalność gospodarczą

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym -jednolity tekst ustawy z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami oraz art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, - jednolity tekst ustawy z dnia 30 listopada 2004 roku /Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004 roku z późniejszymi zmianami / Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Odstępuje się od obowiązku przetargowego wydzierżawienia na 10 lat nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 2035/7 o powierzchni 0,0183 ha w Pruchniku przy ul. Jana Pawła II, i wydzierżawienie w/w nieruchomości Pani Gilecka Anna zam. Pruchnik, z przeznaczeniem na przeniesienie obecnej działalności handlowej .

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 209/XXVII/05 Rady Gminy Pruchnik z dnia 05 sierpnia 2005 roku w sprawie wydzierżawienia w/w działki w drodze przetargu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na wydzierżawienie na 10 lat działki Nr 2035/7 o powierzchni 0,0183 ha w Pruchniku pod działalność gospodarczą
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.01.2006 18:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.