Remont dróg i placów na terenie Gminy Pruchnik

­


SIWZ + załączniki

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – oświadczenie z art. 22 i 24 o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczenia;

Załącznik nr 3 – Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz,

Załącznik nr 4 – wzór umowy ,

Załącznik nr 5 - przedmiar/kosztorys ofertowy:

- dla części 1 – załącznik nr 5.1

- dla części 2 – załącznik nr 5.2

- dla części 3 – załącznik nr 5.3

- dla części 4 – załącznik nr 5.4

Załącznik nr 6 - stwior

zostały spakowane w ZIP.


Komentarz

­Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Remont dróg i placów na terenie Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.09.2014 14:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.09.2014 15:57 Edycja dokumentu (Elżbieta Barszczak)
15.09.2014 15:56 Dodano załącznik "25 - remont dróg i placów.zip" (Elżbieta Barszczak)
15.09.2014 15:55 Usunięto załącznik siwz i załączniki (Elżbieta Barszczak)
15.09.2014 14:14 Utworzenie dokumentu. (Elżbieta Barszczak)