Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Pruchnik” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku...

­

OPS 271/2/2015                                                                               Pruchnik 14-07-2015

Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku informuje, że postępowanie przetargowe

 „Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Pruchnik” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”

 zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 EDU PROGRES Paweł Graboń, Widna Góra ul. Jarosławska 51, 37-500 Jarosław. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 14 500,00 zł brutto i najdłuższy termin płatności, zdobyła najwyższą liczbę punktów 94,93. Oferta spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 20-07-2015 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert
(a) kryterium cena 90%
(
b)termin płatności 10%)

Ocena

Łączna punktacja

1

EDU PROGRES Paweł Graboń

ul. Jarosławska 51 Widna Góra

37-500 Jarosław

14 500,00 zł

brutto

       13 683,00
a) C= ------------ *90= 84,93
       14 500,00

 

          60-14
b) T=  ---------*10= 10
           60-14

94,93

 
Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert
(a) kryterium cena 90%
(
b)termin płatności (10%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Akademia Zdrowia Izabela Łajs filia Rzeszów

95-020 Justynów

Ul. Główna 81

29 740,00

       13 683,00
a)C=  ----------- *90= 41,41
       29 740,00

 

          30-14
b)T=  ---------*10= 3,48
           60-14

44,89

3

L&T'LAW&TRAINING CENTER CENTRUM PRAWA I SZKOLEŃ

Konrad Kamiński – Pawlak

Ul. Stefana Żeromskiego 2 lok 9

35-001 Rzeszów

16 780,00

       13 683,00
a)C=  ----------- *90= 73,39
       16 780,00

 

          60-14
b)T=  ---------*10= 10
           60-14

83,39

4

BPR Consulting Paulina Zastróżna

 ul. Radwańska 27/2U

90-540 Łódź

29 720,00

       13 683,00
a)C=  ----------- *90= 41,44
       29 720,00

 

          60-14
b)T=  ---------*10= 10
           60-14

51,44

5

AP Edukacja Sp. z o.o. Oddział Rzeszów

Ul. Piotrowska 197

90-451 Łódź

Oddział: ul. Kolejowa 1

35-001 Rzeszów

16 880,00

       13 683,00
a)C=  ----------- *90= 72,95
       16 880,00

 

          30-14
b)T=  ---------*10= 3,48
           60-14

76,43

6

Centrum Doradztwa i Kształcenia

Ul. M. Konopnickiej 21

32-200 Miechów

13 683,00

       13 683,00
a)C=  ----------- *90= 90
       13 683,00

 

          14-14
b)T=  ---------*10= 0
           60-14

90

7

Centrum Szkoleń Wielozawodowych Delta
Pracownia Badań Psychologicznych Delta
Ul. Kopernika 17

27-400 Ostrowiec Św.

17 858,00

       13 683,00
a)C=  ----------- *90= 68,96
       17 858,00

 

          60-14
b)T=  ---------*10= 10
           60-14

78,96

8

Centrum Kształcenia Kadr CK Edukacja ul. Sienkiewicza 34

25-507 Kielce

18 860,00

       13 683,00
a)C=  ----------- *90= 65,30
       18 860,00

 

          60-14
b)T=  ---------*10= 10
           60-14

75,30

9

International Training Centrum Sp. z o.o.

Ul. Nowogrodzka 31

00-511 Warszawa

37 207,00

       13 683,00
a)C=  ----------- *90= 33,10
       37 207,00

 

          60-14
b)T=  ---------*10= 10
           60-14

43,10

10

Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr Kursor

Ul. Partyzantów 9

22-400 Zamość

 

25 885,32

       13 683,00
a)C=  ----------- *90= 47,57
      25 885,32

 

          60-14
b)T=  ---------*10= 10
           60-14

57,57

11

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PRZEMYŚLU

37-700 Przemyśl

Ul. Wilsona 12

18 230,00

       13 683,00
a)C=  ----------- *90= 67,55
      18 230,00

 

          60-14
b)T=  ---------*10= 10
           60-14

77,55

12

Centrum Edukacyjne Omnibus ul. Bolesława Chrobrego 8A/23

73-110 Starogard Szczeciński

31 590,02

       13 683,00
a)C=  ----------- *90= 38,98
      31 590,02

 

          60-14
b)T=  ---------*10= 10
           60-14

48,98

 
Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Z up. Burmistrza
Zofia Wałczyńska

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Pruchnik” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku...
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.07.2015 11:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.07.2015 12:23 Edycja dokumentu (Administrator BIP)
14.07.2015 11:54 Edycja dokumentu (Elżbieta Barszczak)
14.07.2015 11:51 Edycja dokumentu (Elżbieta Barszczak)
14.07.2015 11:41 Utworzenie dokumentu. (Elżbieta Barszczak)