Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębach: Świebodna i Rozbórz Długi

­

IZ 271/15/2015                                                                            Pruchnik 31-08-2015

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

 

„Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych
w obrębach: Świebodna i Rozbórz Długi”

 

zostało rozstrzygnięte

 

 

Część I „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębie: Świebodna, dz. o nr ewid. 407, 560, 765”

 

 

 

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

 „Usługowiec” Krzysztan Marcin, Wola Węgierska 1, 37-560 Pruchnik. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera cenę 28 505,20 zł brutto, okres gwarancji 65 m-cy. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 97,08. Spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 07-09-2015 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 95%

b)okres gwarancji 5%)

Ocena

Łączna punktacja

P1 P2

2

„Usługowiec” Krzysztan Marcin, Wola Węgierska 1

37-560 Pruchnik

28 505,20

 28 505,20

a) P1= ---------------- *95= 95

 28 505,20

 

 65– 60

b) P2 = ----------- x 5 =2,08

 72 – 60

 

97,08

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 95%

b)okres gwarancji 5%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57a, 37-560 Pruchnik

29 457,27

 28 505,20

a) P1= ---------------- *95= 91,93

 29 457,27

 

 72– 60

b) P2 = ----------- x 5 =5

 72 – 60

 

96,93

3

Sanakiewicz Sp. z o.o.

Szówsko, ul. Ks. Czartoryskich 29

37-500 Jarosław

36 702,20

 28 505,20

a) P1= ---------------- *95= 73,78

 36 702,20

 

 60– 60

b) P2 = ----------- x 5 =0

 72 – 60

 

73,78

 

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty

 

 

Część II „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębie: Rozbórz Długi, dz. o nr ewid. 736,881”

 

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna, Rozbórz Długi 57a, 37-560 Pruchnik. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera cenę 26 508,96 zł brutto, okres gwarancji 72 m-ce. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100. Spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 07-09-2015 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 95%

b)okres gwarancji 5%)

Ocena

Łączna punktacja

P1 P2

1

Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57a, 37-560 Pruchnik

26 508,96

 26 508,96

a) P1= ---------------- *95= 95

 26 508,96

 

 72– 60

b) P2 = ----------- x 5 =5

 72 – 60

 

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 95%

b)okres gwarancji 5%)

Ocena

Łączna punktacja

2

„Usługowiec” Krzysztan Marcin, Wola Węgierska 1

37-560 Pruchnik

27 948,49

 26 508,96

a) P1= ---------------- *95= 90,11

 27 948,49

 

 65– 60

b) P2 = ----------- x 5 =2,08

 72 – 60

92,19

3

Sanakiewicz Sp. z o.o.

Szówsko, ul. Ks. Czartoryskich 29

37-500 Jarosław

36 702,20

 26 508,96

a) P1= ---------------- *95= 68,62

 36 702,20

 

 60– 60

b) P2 = ----------- x 5 =0

 72 – 60

68,62

 

 

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła
 

 

 

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 31-08-2015 r.

 

 

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębach: Świebodna i Rozbórz Długi
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.08.2015 14:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
31.08.2015 14:54 Utworzenie dokumentu. (Administrator BIP)