Sukcesywna dostawę materiałów budowlanych i drogowych na potrzeby Gminy Pruchnik

­

 

Załączniki:

SIWZ + załączniki

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – oświadczenie z art. 22 i 24 o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczenia;

Załącznik nr 3 – Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz,

Załącznik nr 4 – wzór umowy,

Załącznik nr 5  – szczegółowy wykaz materiałów budowlano-drogowych w podziale na 4 części

 

 SIWZ i załączniki zostały spakowane w ZIP i umieszczone poniżej w załączniku

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Sukcesywna dostawę materiałów budowlanych i drogowych na potrzeby Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.04.2016 13:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.04.2016 13:00 Utworzenie dokumentu. (Elżbieta Barszczak)