Przygotowanie, wydanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Pruchnik w roku szkolnym 2016/2018

­

 Przygotowanie, wydanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Pruchnik w roku szkolnym 2016/2018
 

 SIWZ + załączniki

Załącznik   nr 1 – formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – oświadczenie z art. 22 i 24 o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczenia;

Załącznik nr 3 – Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz,

Załącznik nr 4 – wzór umowy,

Załącznik nr 5 -Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6 - Wiedza i doświadczenie (wykaz zrealizowanych usług)

Załącznik nr 7 – Wykaz sprzętu

Załącznik nr 8 - Przykładowy skład zupy dla OPS

Załącznik nr 9 - Przykładowy miesięczny jadłospis dla dzieci dof. z OPS

Załącznik nr 10 - Przykładowy miesięczny jadłospis dla  dzieci przedszkolnych

Załącznik nr 11 – Umowa najmu lokalu

Załącznik nr 12 – Wykaz osób

Załącznik nr 13- Przykładowy wzór zobowiązania

Załącznik 14 - wykaz produktów ekologicznych

 zostały spakowane  w ZIP   i  umieszczone poniżej

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Przygotowanie, wydanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Pruchnik w roku szkolnym 2016/2018
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.05.2016 13:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.05.2016 13:04 Utworzenie dokumentu. (Elżbieta Barszczak)