Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

­

 

Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
SIWZ + załączniki;

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 i 2a;

oświadczenie z art. 22 ustawy Pzp o spełnianiu warunków udziału  warunków w postępowaniu,

oświadczenie z art. 24 ustawy Pzp o  braku  podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 – Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz,

Załącznik nr 4  – wzór umowy,

Załącznik nr 5- przedmiar/kosztorys ofertowy w podziale na trzy części

Załącznik nr 6- projekt techniczny i stwiorb

 

 Zostały spakowane w ZIP

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.07.2016 11:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.07.2016 11:52 Utworzenie dokumentu. (Elżbieta Barszczak)