Rozbiórka obiektu Remizy OSP nr 2 w Pruchniku

­

Rozbiórka  obiektu Remizy OSP nr 2 w Pruchniku

SIWZ i załączniki:

Załączniki nr 1

Opis przedmiotu zamówienia dokumentacja projektowa

1a  Przedmiar robót-dokument pomocniczy

1b  STWiOR

1c  projekt techniczny

Załączniki nr 2

Wzór umowy 

Załączniki nr 3

Formularz ofertowy

Załącznik nr 4

Wykaz podwykonawców

Załącznik nr 5

Oświadczenie o spełnianiu warunków zamówienia

Załącznik nr 6

Oświadczenie o niepodleganiu  wykluczeniu   

Załącznik nr 7

Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 8

 

Wzór wykazu osób

 W?W dokumenty zostały spakowane w ZIP i umieszczone poniżej w załączniku

 

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Rozbiórka obiektu Remizy OSP nr 2 w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.08.2016 12:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
31.08.2016 12:33 Utworzenie dokumentu. (Elżbieta Barszczak)