x 
Drukuj
Administrator BIP 14.09.2016 07:28

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody na terenie Gminy Pruchnik.

­

UCHWAŁA Nr XX/130/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody na terenie Gminy Pruchnik.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych na drzewach uznanych za pomniki przyrody Uchwałą Nr XV/114/2016 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

§ 2.

Zakres uzgodnienia, o którym mowa w § 1 obejmuje usuwanie konarów suchych, zamierających, zasychających, zainfekowanych, nadłamanych, zagrażających bezpieczeństwu lub wchodzących w kolizję z istniejącymi obiektami budowlanymi, czyszczenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie drzew, wykonywanie podpory drzewa.

§ 3.

Zabiegi pielęgnacyjne w koronie pomników przyrody należy przeprowadzić przy spełnieniu następujących warunków:

  • cięcia sanitarne winny zostać przeprowadzone przez specjalistyczną firmę, posiadającą uprawnienia do pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym, pod kierunkiem uprawnionego inspektora nadzoru ds. terenów zielonych lub osobę posiadającą uprawnienia do pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym;
  • wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody oraz zniszczenia gatunków chronionych występujących w jego obrębie.

§ 4.

Określa się termin wykonania zabiegów, o których mowa w § 1 – do dnia 30.05.2017 r.
Po upływie tego terminu zostanie przeprowadzona kontrola wykonanych prac przez pracownika Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wyrażenie zgody na przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody na terenie Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.09.2016 07:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.09.2016 07:28 Utworzenie dokumentu. (Administrator BIP)