Rozbudowa szkoły o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem i zapleczem w miejscowości Kramarzówka, dz .1687/3

­

Ogłoszenie nr 331515 - 2016 z dnia 2016-10-26 r.

Pruchnik: Rozbudowa szkoły o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem i zapleczem w miejscowości Kramarzówka, dz .1687/3
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak


Nazwa projektu lub programu
 Zamówienie zrealizowane będzie w ramach projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Spójność Przestrzenna i Społeczna Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna.

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA  W ZAŁĄCZONYM  PLIKU

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Rozbudowa szkoły o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem i zapleczem w miejscowości Kramarzówka, dz .1687/3
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.10.2016 16:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.10.2016 16:28 Utworzenie dokumentu. (Elżbieta Barszczak)