Zarządzenie nr 34/2016 z dnia 6 lipca 2016 roku

­

Zarządzenie Nr 34/2016
Burmistrza Pruchnika
z dnia 6.07.2016

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) , art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Na wniosek Pani Dominiki Barszczak – nauczyciela - logopedy zatrudnionej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruchniku, powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

Przewodniczący:

 • Robert Grządziel - przedstawiciel Burmistrza Pruchnika - Sekretarz Gminy,

Członkowie:

 • Bartosz Szymański - przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty – wizytator KO,
 • Magdalena Długosz - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku,
 • Agata Kolasa – Skiba - ekspert z listy MEN, specjalista w zakresie logopedii i pedagogiki,
 • Ewa Jankowska - ekspert z listy MEN, specjalista w zakresie zarządzania oświatą i matematyki,
 • Cecylia Bratkowska - przedstawiciel związku zawodowego - W-ce Prezes ZO ZNP w Pruchniku.

§ 2.

Na wniosek Pana Karola Pszonaka – nauczyciela matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruchniku, powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

Przewodniczący:

 • Robert Grządziel - przedstawiciel Burmistrza Pruchnika - Sekretarz Gminy,

Członkowie:

 • Bartosz Szymański - przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty – wizytator KO,
 • Magdalena Długosz - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku,
 • Ewa Jankowska - ekspert z listy MEN, specjalista w zakresie matematyki i zarządzania oświatą,
 • Agata Kolasa - Skiba - ekspert z listy MEN, specjalista w zakresie logopedii i pedagogiki,

§ 3.

Tryb i zasady pracy Komisji określa regulamin pracy Komisji Egzaminacyjnej stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 4.

Posiedzenia Komisji odbędą się w dniu 12 lipca 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Pruchniku.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 34/2016 z dnia 6 lipca 2016 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.07.2016 16:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.08.2019 08:35 Edycja dokumentu (Piotr Dragan)
01.08.2019 08:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 34 zał.pdf" (Piotr Dragan)
06.07.2016 16:59 Utworzenie dokumentu. (Administrator BIP)