Zapytanie ofertowe Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej dla zadania pn: „Rozbudowa szkoły o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem i zapleczem” w miejscowości Kramarzówka, dz .1687/3.

­

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej dla zadania pn:
„Rozbudowa szkoły o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem i zapleczem”
w miejscowości Kramarzówka, dz .1687/3.

 

IZ 271/ZO /6.4/IN/2016                                                                                      Pruchnik, dnia 18-11-2016 r

 

 

Gmina Pruchnik

ZAPRASZA

 

do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania pn.:

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej dla zadania: Rozbudowa szkoły o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem i zapleczem”

 w miejscowości Kramarzówka,  dz .1687/3 

 

 (postępowanie o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 euro prowadzone

 

w oparciu o WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM

PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA

2014-2020 W SPRAWIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE

ŚRODKÓW EFRR, W STOSUNKU DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ USTAWY

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - Uproszczona zasada konkurencyjności)

 Rodzaj zamówienia:          dostawa, usługa, robota budowlana *

 

 Pełna treść  zaproszenia do złożenia oferty wraz z załącznikami  została  spakowana w ZIP

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej dla zadania pn: „Rozbudowa szkoły o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem i zapleczem” w miejscowości Kramarzówka, dz .1687/3.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.11.2016 17:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.11.2016 17:45 Utworzenie dokumentu. (Elżbieta Barszczak)