Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP w Kramarzówce

­

IZ 271/4/2017                                                                                                                                     Pruchnik 07-04-2017

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

„Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP w Kramarzówce”

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

INFORES POBO Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Ul. Mickiewicza 4, 37-700 Przemyśl. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera cenę 1 177 501,48 zł brutto. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 14-04-2017 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

  1. P1 - kryterium cena 60%

  2. P2 – okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i urządzenia – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

2

INFORES POBO Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Ul. Mickiewicza 4

37-700 Przemyśl

1 177 501,48

          1 177 501,48

1) P1= ----------------- *60= 60

          1 177 501,48

2)P2 = 5lat = 40 pkt

100

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

  1. P1 - kryterium cena 60%

  2. P2 – okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i urządzenia – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

1

NOVUM Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Stanisław Markiewicza

Ul. Michała Mięsowicza 2

38-400 Krosno

 1 544 737,79

          1 177 501,48

1) P1= ----------------- *60= 45,73

          1 544 737,79

2)P2 = 5lat = 40 pkt

85,73

3

Firma Produkcyjno-Handlowo – Usługowa

„TORABUD” S.C.

Ul. Jarosławska 2

37-560 Pruchnik

1 448 445,81

          1 177 501,48

1) P1= ----------------- *60= 48,78

          1 448 445,81

2)P2 = 5lat = 40 pkt

88,78

4

Eurobud Grupa Spółka z o.o.

Bystrowice 164

37-565 Roźwienica

1 354 522,70

          1 177 501,48

1) P1= ----------------- *60= 52,16

          1 354 522,70

2)P2 = 5lat = 40 pkt

92,16

5

Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane

„Hołyszko” Sp. z o.o.

Ul. Batorego 55A

37-700 Przemyśl

1 477 014,26

          1 177 501,48

1) P1= ----------------- *60= 47,83

          1 477 014,26

2)P2 = 5lat = 40 pkt

87,83

6

INVEST ENERGY Paweł Kmieć

Gózd Lipiński 90 A

23-425 Biszcza

1 724 708,28

          1 177 501,48

1) P1= ----------------- *60= 40,96

          1 724 708,28

2)P2 = 3lata = 0 pkt

40,96

7

Usługi Stolarsko – Budowlane Marek Kurpiel

Tyniowice 66

37-565 Roźwienica

 

1 321 375,69

          1 177 501,48

1) P1= ----------------- *60= 53,47

          1 321 375,69

2)P2 = 5lat = 40 pkt

93,47

Poza wyżej wymienioną ofertą, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

Projekt „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP w Kramarzówce
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.04.2017 14:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.04.2017 14:58 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Wojdyła)