Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego i budowlanego na potrzeby Gminy Pruchnik w 2017 roku

­

IZ 271/13/2017                                                                                                                                                    Pruchnik 23-05-2017

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego i budowlanego na potrzeby Gminy Pruchnik
w 2017 roku

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Sanakiewicz Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, Szówsko, ul. Ks. Czartoryskich 29. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 29-05-2017 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

  1. P1 - kryterium cena 60%

  2. P2 – termin dostawy – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

3

Sanakiewicz Sp. z o.o.

37-500 Jarosław

Szówsko, ul. Ks. Czartoryskich 29

176 701,80

          176 701,80

1) P1= ----------------- *60= 60

          176 701,80

2)P2 =24 godz. = 40pkt

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

  1. P1 - kryterium cena 60%

  2. P2 – termin dostawy – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

1

„USŁUGOWIEC” Marcin Krzysztan

Wola Węgierska 1

37-560 Pruchnik

178 743,60

          176 701,80

1) P1= ----------------- *60= 59,31

          178 743,60

2)P2 =do 24 godz. = 40pkt

99,31

2

„TRANS-CAG”

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe

Tadeusz i Teresa Cag

Ul. Porąbki 47

35-317 Rzeszów

193 429,80

          176 701,80

1) P1= ----------------- *60= 54,81

          193 429,80

2)P2 =24 godz. = 40pkt

94,81

4

TRANS-BUD Potoczny Bartłomiej

Ul. Polna 16

37-560 Pruchnik

179 487,75

          176 701,80

1) P1= ----------------- *60= 59,07

          179 487,75

2)P2 =24 godz. = 40pkt

99,07

Poza wyżej wymienioną ofertą, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego i budowlanego na potrzeby Gminy Pruchnik w 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.05.2017 12:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.05.2017 12:32 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Wojdyła)