Rewitalizacja placu postojowego i ulicy Kościelnej w Pruchniku

­

IZ 271/11/2017                                                                        Pruchnik, dnia 24-05-2017 r.

 

Ogłoszenie

o unieważnieniu postępowania

Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego na PORTALU/UZP nr 504423-N-2017; data zamieszczenia: 09.05.2017r. pod nazwą Rewitalizacja placu postojowego i ulicy Kościelnej w Pruchniku ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Uzasadnienie faktyczne: Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Rewitalizacja placu postojowego i ulicy Kościelnej w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.05.2017 11:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.05.2017 11:57 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Wojdyła)