Rewitalizacja placu postojowego i ulicy Kościelnej w Pruchniku

­

IZ 271/16/2017                                                                                                                                                    Pruchnik 27-06-2017

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

Rewitalizacja placu postojowego i ulicy Kościelnej w Pruchniku”

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Firma Usługowo – Budowlana Mariusz Dryla, Rzeplin 13, 37-560 Pruchnik. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 03-07-2017 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

  1. P1 - kryterium cena 60%

  2. P2 – okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i urządzenia – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

2

Firma Usługowo – Budowlana Mariusz Dryla,
Rzeplin 13, 37-560 Pruchnik

308 145,01

             308 145,01

1) P1= ----------------- *60= 60

             308 145,01

2)P2 = 5lat = 40 pkt

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

  1. P1 - kryterium cena 60%

  2. P2 – okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i urządzenia – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

1

GRANIT Dariusz Pylak
Sp. z o.o.,
Al. Wojska Polskiego 47,
58-150 Strzegom

354 905,84

             308 145,01

1) P1= ----------------- *60= 52,09

             354 905,84

2)P2 = 5lat = 40 pkt

92,09

3

Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57 A

37-560 Pruchnik

319 080,61

             308 145,01

1) P1= ----------------- *60= 57,94

             319 080,61

2)P2 = 5lat = 40 pkt

97,94

Poza wyżej wymienioną ofertą, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Rewitalizacja placu postojowego i ulicy Kościelnej w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.06.2017 14:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.06.2017 14:59 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Wojdyła)