Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo – konserwatorskich BASZTY - pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku

­

IZ 271/21/2017                                                                                             Pruchnik, dnia 24-08-2017 r.

 

Ogłoszenie

o unieważnieniu postępowania

 

Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego na PORTALU/UZP nr 565917-N-2017 z dnia 2017-08-08 r. pod nazwą „Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo – konserwatorskich BASZTY - pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku” ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE.

 

Uzasadnienie prawne: art. 93.ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Uzasadnienie faktyczne: W w/w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo – konserwatorskich BASZTY - pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.08.2017 10:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.08.2017 10:38 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Wojdyła)
24.08.2017 10:38 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Wojdyła)