Zapytanie i odpowiedź 2 Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Hawłowic

­

IZ 271/9/2017                                                                                                              Pruchnik, 03-10-2017 r.

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Hawłowic.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 oraz w związku z art. 38 ust.1a ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami

 

PYTANIE (uwagi do udzielonych wyjaśnień): DO POBRANIA W ZAŁĄCZENIU

ODPOWIEDŹ: Parametry techniczne projektowanych rur PVC opisane w dokumentacji technicznej i załącznikach SIWZ są parametrami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza rozwiązania podane w odpowiedziach z dnia 12-09-2017 r. oraz inne pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości od podanych w dokumentacji przetargowej i zapewnią efektywne wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Uwagi Zamawiającego:

Wszyscy uczestnicy w/w postępowania przetargowego winni zapoznać się z wyjaśnieniami, odpowiedziami Zamawiającego znajdującymi się na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce zamówienia publiczne/SIWZ. Wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego złożone w odpowiedzi na zapytania wykonawców należy traktować jako integralną część siwz.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zapytanie i odpowiedź 2 Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Hawłowic
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.10.2017 16:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.10.2017 16:33 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Wojdyła)