Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2018 rok.

­

UCHWAŁA Nr XXXVI/266/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2018 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2016, poz.446) oraz art.89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.2013.885 z póż. zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w Funduszu Sołeckim w miejscowości Rzeplin.

 Zmiany te polegają na:
a) Zwiększeniu kwoty o 2 200zł na zakup krzeseł tj. do kwoty 14 200,00 zł, klasyfikacja budżetowa : 754-75412-4210

b) wykreśleniu przedsięwzięcia - wykonanie bramek na boisku sportowym w Rzeplinie wraz z siatką - 3 500 zł, klasyfikacja budżetowa : 801-80101-4300

c) zwiększeniu kwoty na wynajem koparki do udrożnienia rowów o 1 300 zł,tj do kwoty 4 656,65 zł,  klasyfikacja budżetowa: 600 -60016-4300

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2018 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.01.2018 06:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.01.2018 06:10 Utworzenie dokumentu. (Administrator BIP)