Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pruchniku na 2018 rok.

­

UCHWAŁA Nr XXXVIII/276/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 19 luty 2018 r.

w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pruchniku na 2018 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz § 68 ust. 2 i §71 ust. 5 Statutu Gminy Pruchnik (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2010 r. Nr 126 poz. 2549/,

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Przyjmuje się plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Pruchniku na 2018 rok:

  1. Komisji Rewizyjnej                               
  2. Komisji Budżetowo – Gospodarczej       
  3. Komisji Spraw Społecznych                 

stanowiące odpowiednio załączniki od 1-3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pruchniku na 2018 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.02.2018 06:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.04.2018 23:09 Dodano załącznik "Załącznik Nr 1" (Administrator BIP)
09.04.2018 23:09 Dodano załącznik "Załącznik Nr 2" (Administrator BIP)
19.02.2018 06:25 Utworzenie dokumentu. (Administrator BIP)