Dokonanie zakupu nieruchomości w Pruchniku

­

UCHWAŁA Nr XXXIX/287/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie: dokonania zakupu nieruchomości w Pruchniku.

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 z późn. zm./, art 13 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami/ jednolity tekst ustawy z 2016 r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami/,

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Pruchnik nieruchomości niezabudowanej w Pruchniku przy ulicy Księdza Bronisława Markiewicza oznaczonej jako działka numer 5/25 o powierzchni 0,0834 ha objęta KW PR1J/ 00028747 z przeznaczeniem na drogę przeciwpożarową raz w części na budowę szkolnego ogrodu przyrodniczego ,,Zielone Obserwatorium”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Dokonanie zakupu nieruchomości w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.05.2018 22:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.05.2018 22:16 Edycja dokumentu (Administrator BIP)
24.05.2018 22:08 Utworzenie dokumentu. (Administrator BIP)