Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pruchnik za 2017 rok.

­

UCHWAŁA Nr XLI/299/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2017
 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pruchnik za 2017 rok.

Na podstawie art.270 ust.4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Rada Miejska w Pruchniku po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Gminy Pruchnik za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu zawierające:

  1. bilans z wykonania budżetu Gminy Pruchnik,
  2. zbiorczy bilans jednostek budżetowych Gminy Pruchnik łącznie z rachunkiem zysków i strat oraz zestawieniem zmian w funduszu.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pruchniku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pruchnik za 2017 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.06.2018 06:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.06.2018 06:00 Utworzenie dokumentu. (Administrator BIP)