Zmiana uchwały własnej Nr 97/XII/2011 w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.

­

UCHWAŁA Nr XLI/304/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały własnej Nr 97/XII/2011 w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm./, art 84 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst ustawy z 2018 r. poz. 994 ze zm./,

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej w Pruchniku Nr 97/XII/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd zmienia się treść w § 1 punkt 9 który otrzymuje brzmienie:

"na rzecz Gimnazjum Publicznego w Pruchniku nieruchomości gruntowe położone w Pruchniku obejmujące:

  • działkę nr 5/19 o pow. 0,68 ha - kompleks sportowy ORLIK,
  • część działki nr 3/11 o pow. 0,50 ha (całość 1,16 ha) zgodnie z mapą stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
  • część działki nr 5/21 o pow. 0,22 ha (całość 0,35 ha) , - zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały – zabudowane budynkiem szkoły o pow. użytkowej 4 153 m2.
  • nieruchomości gruntowe oznaczone jako części działki nr 3/11 o pow. 0,27 ha i nr 5/21 o pow. 0,06 ha – zabudowane budynkiem hali sportowej o powierzchni użytkowej 1 191 m2 oddaje się w trwały zarząd Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruchniku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zmiana uchwały własnej Nr 97/XII/2011 w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.06.2018 06:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.06.2018 06:25 Utworzenie dokumentu. (Administrator BIP)