x 
Drukuj
Agnieszka Wojdyła 26.10.2018 09:27

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2019

­

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2019

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

 

Załącznik nr 1 –  formularz oferty,

Załącznik nr 2 –  oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 2A – oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 –  wykaz  wykonanych usług,

Załącznik nr 4 –  wykaz narzędzi i urządzeń

Załącznik 4A – zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy niezbędnych zasobów, o których mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp

Załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 6–  projekt umowy

Załącznik 7 – wykaz osób odpowiedzialnych za świadczenie usług w zakresie realizacji zamówienia

Załącznik nr 8 –szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 9 wzór sprawozdania półrocznego

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.10.2018 09:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.10.2018 09:31 Edycja dokumentu (Agnieszka Wojdyła)
26.10.2018 09:31 Dodano załącznik "SIWZ wraz z załącznikami - śmieci.doc" (Agnieszka Wojdyła)
26.10.2018 09:30 Dodano załącznik "Załącznik nr 8 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.doc" (Agnieszka Wojdyła)
26.10.2018 09:27 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Wojdyła)