x 
Drukuj
Agnieszka Wojdyła 19.03.2019 11:33

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 111674R Pruchnik Górny – Poprzeczka ul. Św. Floriana w Pruchniku oraz drogi gminnej na działkach nr ewid. 613, 618/2 w m. Jodłówka klasy „D” km 0+014,00 – 2+468,00

­
Ogłoszenie nr 510052605-N-2019 z dnia 19-03-2019 r.
Gmina Pruchnik: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 111674R Pruchnik Górny – Poprzeczka ul. Św. Floriana w Pruchniku oraz drogi gminnej na działkach nr ewid. 613, 618/2 w m. Jodłówka klasy „D” km 0+014,00 – 2+468,00

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 513505-N-2019...........................
 
Pełna treść ogloszeia o udzieleniu zamówienia znajduje się do pobrania poniżej.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 111674R Pruchnik Górny – Poprzeczka ul. Św. Floriana w Pruchniku oraz drogi gminnej na działkach nr ewid. 613, 618/2 w m. Jodłówka klasy „D” km 0+014,00 – 2+468,00
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.03.2019 11:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.02.2020 17:32 Edycja dokumentu (Agnieszka Wojdyła)
05.02.2020 17:32 Dodano załącznik "OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.pdf" (Agnieszka Wojdyła)
19.03.2019 11:33 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Wojdyła)