x 
Drukuj
Agnieszka Wojdyła 17.04.2019 13:04

ZMIANA OGŁOSZENIA Remont dróg w miejscowości Rzeplin i Hawłowice

­
Remont dróg w miejscowości Rzeplin i Hawłowice
 
Ogłoszenie nr 540075959-N-2019 z dnia 17-04-2019 r.
Pruchnik:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 538073-N-2019
Data: 16-04-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pruchnik, Krajowy numer identyfikacyjny 65090042400000, ul. ul. Rynek  1, 37-560  Pruchnik, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166236113, e-mail zampub@gminapruchnik.pl, faks 166236130.
Adres strony internetowej (url): www.pruchnik.bip.info.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-27, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-05-07, godzina: 10:00

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ZMIANA OGŁOSZENIA Remont dróg w miejscowości Rzeplin i Hawłowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.04.2019 13:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.04.2019 13:04 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Wojdyła)