x 
Drukuj
Agnieszka Wojdyła 08.05.2019 11:11

Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Hawłowice na potrzeby nowo tworzonego Klubu Senior +

­

IZ 271/7/2019                                                                                                               Pruchnik, dnia 08-05-2019 r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Hawłowice na potrzeby nowo tworzonego Klubu Senior +”

Gmina Pruchnik informuje, że w dniu 08-05-2019 r. o godzinie 10:05 odbyło się otwarcie ofert. Zamawiający (Gmina Pruchnik) na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 156 250,00 zł brutto. Złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Gwarancja
i rękojmia (lata)

Termin wykonania

Warunki płatności zawartych
w ofertach

1

Usługi Stolarsko-Budowlane

Marek Kurpiel

Tyniowice 66

37-565 Roźwienica

172 337,45

5 lat

do 31-07-2019

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

2

F.H.U.T. „POSTERUS”

Piotr Korytko

Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 26

37-560 Pruchnik

173 630,13

5 lat

do 31-07-2019

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

3

Usługi Remontowo-Budowlane

Kucab Jacek

Pawłosiów 295

37-500 Jarosław

163 013,37

5 lat

do 31-07-2019

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

 

 

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art.86 ust .5 ustawy).

Przygotowała:

Agnieszka Wojdyła

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Hawłowice na potrzeby nowo tworzonego Klubu Senior +
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.05.2019 11:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.05.2019 11:11 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Wojdyła)