x 
Drukuj
Agnieszka Wojdyła 06.06.2019 18:34

Budowa kaplicy przedpogrzebowej w Jodłówce – etap I

­


Ogłoszenie nr 557509-N-2019 z dnia 2019-06-06 r.
 

Gmina Pruchnik: Budowa kaplicy przedpogrzebowej w Jodłówce – etap I
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie .....................
 
PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU (pdf)

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Budowa kaplicy przedpogrzebowej w Jodłówce – etap I
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.06.2019 18:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.06.2019 18:34 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Wojdyła)