Przebudowa dróg gminnych

­

IZ 271/18/2019                                                                                                    Pruchnik 17-10-2019 r.

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe 

„Przebudowa dróg gminnych”

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

„USŁUGOWIEC” Marcin Krzysztan, Wola Węgierska 1, 37-560 Pruchnik. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 23-10-2019 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

1

„USŁUGOWIEC”

Marcin Krzysztan

Wola Węgierska 1

37-560 Pruchnik

1 989 335,02

        1 989 335,02

P1= ----------------- *60= 60

        1 989 335,02

P2 = 5 lat = 40 pkt

100

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

2

Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak

Ruszelczyce 107a

37--755 Krzywcza

2 350 856,41

        1 989 335,02

P1= ----------------- *60= 50,77

        2 350 856,41

P2 = 5 lat = 40 pkt

90,77

3

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego „BUDINSTEL”

Ul. Głęboka 11 b

37-200 Przeworsk

2 567 976,74

       1 989 335,02

P1= ----------------- *60= 46,48

       2 567 976,74

P2 = 5 lat = 40 pkt

86,48

4

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna

Ul. Drogowców 1

39-200 Dębica

2 370 512,77

        1 989 335,02

P1= ----------------- *60= 50,35

        2 370 512,77

P2 = 5 lat = 40 pkt

90,35

5

Konsorcjum firm:

Lider: PBI Infrastruktura S.A.

Ul. Kolejowa 10E

23-200 Kraśnik

Partner: PBI WMB Sp. z o.o.

Ul. Błonie 8

27-600 Sandomierz

2 149 557,88

        1 989 335,02

P1= ----------------- *60= 55,52

        2 149 557,88

P2 = 5 lat = 40 pkt

95,52

6

Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne „SWOBODA” Sp. z o.o.

Hawłowice 121

37-560 Pruchnik

2 042 921,94

        1 989 335,02

P1= ----------------- *60= 58,43

        2 042 921,94

P2 = 5 lat = 40 pkt

98,43

7

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

2 129 580,04

        1 989 335,02

P1= ----------------- *60= 56,05

        2 129 580,04

P2 = 5 lat = 40 pkt

96,05

8

ZAKŁAD DROGOWY

Tadeusz Popek Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57A

37-560 Pruchnik

2 339 308,69

        1 989 335,02

P1= ----------------- *60= 51,02

        2 339 308,69

P2 = 5 lat = 40 pkt

91,02

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Przebudowa dróg gminnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.10.2019 14:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.10.2019 14:10 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Wojdyła)