Przebudowa drogi gminnej Nr 111654R w miejscowości Rzeplin od km 0+009 do km 2+028

­

IZ 271/21/2019                                                                                             Pruchnik, dnia 08-11-2019 r.

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Przebudowa drogi gminnej Nr 111654R w miejscowości Rzeplin od km 0+009 do km 2+028”

 

Gmina Pruchnik informuje, że w dniu 08-11-2019 r. o godzinie 10:05 odbyło się otwarcie ofert. Zamawiający (Gmina Pruchnik) na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 745 814,88  zł brutto.

Złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

brutto

Gwarancja

i rękojmia (lata)

Termin wykonania

Warunki płatności zawartych w ofertach

1

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

731 220,14

5 lat

do 30-10-2020

Zgodnie z zapisami projektu umowy

2

USŁUGI TRANSPORTOWE

Piotr Jedynak

Wierzbna 241

37-500 Jarosław

488 994,86

5 lat

do 30-10-2020

Zgodnie z zapisami projektu umowy

3

Przedsiębiorstwo „MOLTER’ Sp. z o.o.

Rudna Mała 47 b

36-060 Głogów Małopolski

840 103,26

5 lat

do 30-10-2020

Zgodnie z zapisami projektu umowy

4

Zakład Transportowo-Drogowy

Jolanta Oleksów

ul. Sielecka 2

37-700 Przemyśl

814 021,18

5 lat

do 30-10-2020

Zgodnie z zapisami projektu umowy

5

Bieżące Utrzymanie Dróg

Mariusz Ślimak

Ruszelczyce 107a

37-755 Krzywcza

703 900,87

5 lat

do 30-10-2020

Zgodnie z zapisami projektu umowy

6

„USŁUGOWIEC”

Marcin Krzysztan

Wola Węgierska 1

37-560 Pruchnik

797 158,74

5 lat

do 30-10-2020

Zgodnie z zapisami projektu umowy

7

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego

„BUDINSTEL”

Ul. Głęboka 11b

37-200 Przeworsk

1 018 458,92

5 lat

do 30-10-2020

Zgodnie z zapisami projektu umowy

8

Usługi Transportowe Roboty Ziemne

Stanisław Drak

Ul. Hubala 10

37-700 Przemyśl

969 641,46

5 lat

do 30-10-2020

Zgodnie z zapisami projektu umowy

9

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna

Ul. Drogowców 1

39-200 Dębica

848 491,45

5 lat

do 30-10-2020

Zgodnie z zapisami projektu umowy

10

Konsorcjum firm:

Lider: PBI Infrastruktura S.A.

Ul. Kolejowa 10E

23-200 Kraśnik

Partner: PBI WMB Sp. z o.o.

Ul. Błonie 8

27-600 Sandomierz

813 143,91

5 lat

do 30-10-2020

Zgodnie z zapisami projektu umowy

11

ZAKŁAD DROGOWY Tadeusz Popek

Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57A

37-560 Pruchnik

1 082 083,32

5 lat

do 30-10-2020

Zgodnie z zapisami projektu umowy

12

BUDOWA DRÓG I MOSTÓW

Gospodarstwo Agroturystyczne „SWOBODA” Sp. z o.o.

Hawłowice 121

37-560 Pruchnik

728 065,28

5 lat

do 30-10-2020

Zgodnie z zapisami projektu umowy

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art.86 ust .5 ustawy).

Przygotowała:

Agnieszka Wojdyła

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Przebudowa drogi gminnej Nr 111654R w miejscowości Rzeplin od km 0+009 do km 2+028
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.11.2019 11:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.11.2019 11:53 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Wojdyła)