ZMIANA SIWZ Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury

­

Znak sprawy: IZ 271/20/2019                                                                                     Pruchnik 22-11-2019 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury”.

 

W związku z zapytaniami jakie wpłynęły do powyższego przetargu, Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (2szt.)

Zmodyfikowane, w/w  dokumenty w załączeniu.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Uwagi Zamawiającego:

Na stronie Zamawiającego www.pruchnik.bip.info.pl, z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2019 można pobrać wszystkie zapytania i odpowiedzi, jakie wpłynęły w w/w postępowaniu, zmianę SIWZ oraz zmianę ogłoszenia. Wszyscy uczestnicy w/w postępowania przetargowego winni zapoznać się z wyjaśnieniami, odpowiedziami Zamawiającego znajdującymi się na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce zamówienia publiczne/SIWZ. Wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego złożone w odpowiedzi na zapytania wykonawców należy traktować jako integralną część siwz.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ZMIANA SIWZ Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.11.2019 12:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.11.2019 12:23 Edycja dokumentu (Agnieszka Wojdyła)
22.11.2019 12:23 Dodano załącznik "zmodyfikowany Załącznik nr 6 do SIWZ -umowa.doc" (Agnieszka Wojdyła)
22.11.2019 12:20 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Wojdyła)