Uchylenie uchwały nr XXIII/139/2016 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pruchnik, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

­

UCHWAŁA Nr XI/63/2019

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie: uchylenia uchwały nr XXIII/139/2016 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pruchnik, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 506 ze zm.) oraz art. 6c ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 poz. 2010),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

Uchyla się Uchwałę nr XXIII/139/2016 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pruchnik, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchylenie uchwały nr XXIII/139/2016 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pruchnik, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.12.2019 08:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
29.12.2019 21:30 Edycja dokumentu (Administrator BIP)
09.12.2019 08:03 Utworzenie dokumentu. (Administrator BIP)