Ogłoszenie naboru wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Pruchnik w 2020 roku

­

ZARZĄDZENIE NR 2/2020
BURMISTRZA PRUCHNIKA
z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Pruchnik w 2020 roku

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 ze zm.) oraz Uchwały Nr 284/XLVI/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Pruchnik zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam nabór wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Pruchnik w 2020 r.

§ 2.

Treść ogłoszenia o naborze wniosków stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3.

Ogłoszenie o naborze publikuje się:

  • w BIP Urzędu Miejskiego w Pruchniku;
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie naboru wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Pruchnik w 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.01.2020 20:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.01.2020 20:23 Utworzenie dokumentu. (Administrator BIP)