Zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku poprzez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej im. Jana Pawła II w Świebodnej o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym

­

UCHWAŁA Nr XIII/88/2020

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku poprzez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej im. Jana Pawła II w Świebodnej o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1, ust. 3 i ust. 9 w związku z art. 95 ust. 3 i 4 oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), § 1 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 1 września 2020 r. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku, poprzez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej im. Jana Pawła II w Świebodnej o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.

§ 2.

Siedzibą szkoły filialnej, o której mowa w § 1 będzie budynek po Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej z oddziałem przedszkolnym zlokalizowany pod adresem: Świebodna 19, 37-560 Pruchnik.

§ 3.

Nazwa szkoły filialnej, o której mowa w § 1 otrzyma brzmienie: Szkoła Filialna im. Jana Pawła II w Świebodnej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku.

§ 4.

Zapewni się uczniom kl. IV zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Świebodnej możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruchniku wraz z bezpłatnym transportem i opieką w czasie dowozu.

§ 5.

  1. 1. Zobowiązuje się i upoważnia Burmistrza Pruchnika do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia przekształcenia szkoły.
  2. O zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku, poprzez utworzenie szkoły filialnej zawiadamia się w szczególności:
    1. rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku,
    2. Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie wraz z wystąpieniem o wydanie opinii dotyczącej przekształcenia szkoły,

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku poprzez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej im. Jana Pawła II w Świebodnej o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.01.2020 09:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.02.2020 22:03 Edycja dokumentu (Administrator BIP)
15.01.2020 09:45 Utworzenie dokumentu. (Administrator BIP)