Zarządzenie nr 18/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 roku

­

Zarządzenie Nr 18/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 6.04.2020

w sprawie: przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz Uchwały Nr X/614/2019 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyznać dotację Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Pruchnickiej na realizację zadania publicznego pn. „Czas na Spotkanie” w wysokości 15 000 zł.

§ 2.

Przyznać dotację Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Pruchnickiej na realizację zadania publicznego pn. „Woda i Przygoda” w wysokości 5 000 zł.

§ 3.

Przyznać dotację Ochotniczej Straży Pożarnej Pruchnik nr 3 na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty i nauka elementów techniki gry w tenisa stołowego” w wysokości 18 000 zł.

§ 4.

Przyznać dotację Stowarzyszeniu Promocji Sportu „Fabryka Zdrowia” na realizację zadania publicznego pn.: „Szkolenie dzieci i młodzieży w piłkę nożną na terenie Gminy Pruchnik” w wysokości 20 000 zł.

§ 5.

Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy w/w organizacjami a Gminą Pruchnik.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza
mgr Agnieszka Wojdyła
Zastępca Burmistrza

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 18/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.04.2020 19:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.04.2020 19:16 Utworzenie dokumentu. (Administrator BIP)