Zarządzenie nr 28/2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku

­

Zarządzenie Nr 28/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 5.06.2020

w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728) Zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Gminne Biuro Spisowe w składzie:
  1. Robert Grządziel – Zastępca Komisarza Spisowego
  2. Halina Halejcio – Koordynator gminny
  3. Artur Urban – członek

§ 2.

Członkowie Gminnego Biura Spisowego realizują swoje obowiązki wynikające z ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., aktów wykonawczych do powyższej ustawy oraz innych dokumentów określających zadania biura i sposób przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

§ 3.

Siedzibą Biura jest Urząd Miejski w Pruchniku, ul. Rynek 1, który zapewnia mu pomieszczenia i wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia prac spisowych.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 28/2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.06.2020 21:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.06.2020 21:14 Utworzenie dokumentu. (Administrator BIP)